ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Opieka stomatologiczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-08 11:31:10 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Opieka stomatologiczna w roku szkolnym 2022/2023  w:
 
- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy,
- szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy,
- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy,
- szkole P:odstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie,
- Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach
 
będzie wykonywana przez Gabinet Stomatologiczny Alina Marek.
Podmiot Leczniczy, o którym wyżej mowa zapewni dostęp, zorganizuje i:
1)    będzie wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.),  w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
2)    będzie wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
3)    będzie współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane w znajdującym się  w strukturach i na terenie  Podmiotu Leczniczego, gabinecie dentystycznym spełniającym wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021  poz. 711 ze zm.).
3. Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane przez lekarza dentystę, spełniającego  wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
 
WAŻNE!!!
Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej proszeni są o kontakt ze szkołą z następującymi pracownikami w poszczególnych placówkach:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy- Pani Magdalena Woźniak tel. 625 21 16,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy- Pani Anna Pyracka tel. 625 22 30,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy- Pani Anna Przypłot tel.625 32 54,
4) Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie- Pani Małgorzata Wilim tel. 625 75 54,
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie- Pani Joanna Wojciechowska tel.  625 90 10,
6) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach – Pani Sylwia Średzińska- tel. 626 80 15
« powrót do poprzedniej strony