ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prymus, Talent i Super Talent

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-11 15:29:03 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Lokalny program wspierania edukacji uczniów zdolnych “Prymus Roku,  Super Talent Roku, Talent Roku”
 
Uchwała Nr XL/517/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
Szczegółowe informacje
 
 1. Pogram skierowany jest:
- w przypadku Prymusów Roku do absolwentów gminnych szkół podstawowych,
- w przypadku Super Talentów Roku i Talentów Roku do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
 
 1. Przyznanie wskazanych tytułów wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego:
- 1000 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Prymus Roku,
- 800 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Super Talent Roku,
- 350 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Talent Roku.
 
 1. Wnioski o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku i przyznanie przez Burmistrza Nidzicy  jednorazowego stypendium motywacyjnego należy składać na obowiązujących wzorach:
- Prymus Roku (pobierz),
- Super Talent Roku (pobierz),
- Talent Roku (pobierz).
 
 1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu Prymus Roku może wystąpić tylko dyrektor szkoły.
 
 1. Z wnioskami o przyznanie tytułów Super Talent Roku i Talent Roku mogą występować dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny.
 
 1. Wszystkie wnioski należy złożyć w terminie do 15 sierpnia w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.
 
 1. Do wniosków o przyznanie tytułów Super Talent Roku i Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
 
 1. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem honorowego tytułu i stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest ograniczona wysokością zabezpieczonych w budżecie środków finansowych i jest uzależniona od uzyskanych osiągnięć.
 
 1. Tytuł Prymus Roku mogą uzyskać absolwenci szkół podstawowych z terenu Gminy Nidzica z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 5,00.
 
 1. Super Talent Roku i Talent Roku przyznawane są w 3 kategoriach:
- naukowej,
- sportowej,
- artystycznej.
 
 1. Tytułem Super Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:
1) na szczeblu wojewódzkim i uzyskał co najmniej status laureata,
2) na szczeblu ogólnopolskim i zajął co najmniej  6 miejsce  poprzedzone awansem z niższego szczebla,
3) na szczeblu międzynarodowym i zajął co najmniej 10 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla.
em
 1. Tytułem Super Talent Roku w kategorii sportowej  może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:
1) na szczeblu wojewódzkim  i zajął  co najmniej 3 miejsce,
2) na szczeblu ogólnopolskim i zajął co najmniej  6 miejsce,  poprzedzone awansem z niższego szczebla,
3) na szczeblu międzynarodowym i zajął co najmniej 10 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla.
 
 1. Tytułem Super Talent Roku w kategorii artystycznej  (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) może zostać uhonorowany uczeń, który w konkursach, festiwalach zajął co najmniej 3 miejsce na szczeblu wojewódzkim.
 
 1. Tytułem Talent Roku w kategorii naukowej można uhonorować ucznia, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:
1) na szczeblu wojewódzkim i uzyskał co najmniej status finalisty,
2) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla.
 
 1. Tytułem Talent Roku w kategorii sportowej  może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:
1) na szczeblu wojewódzkim  i zajął  co najmniej 10 miejsce,
2) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla.
 
 1. Tytułem Talent Roku w kategorii artystycznej  (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) może zostać uhonorowany uczeń, który w konkursach, festiwalach zajął co najmniej 10 miejsce na szczeblu wojewódzkim.
 
 
Uchwała Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1047/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________
ARCHIWUM
____________________________________________
 
Zarządzenie Nr 584/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku" (pobierz)
 
 
Uchwała Nr XXV/335/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku" (pobierz)
 
Uchwała program Prumys Roku - teks jednolity (pobierz)
 
___________________________________________________________________
 
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
 
Lista uhonorowanych tytułami “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 2018 Gminy Nidzica” (przejdź)
 
Tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Uchwała Nr LIII/742/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Uchwała  Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
Uchwała Nr XXI/335/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
Wzory wniosków o nadanie tytułu:
« powrót do poprzedniej strony