ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prymus, Talent i Super Talent

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-11 15:29:03 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Lokalny program wspierania edukacji uczniów zdolnych 
“Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku”
____________________________________________________________________
 
Uchwała Nr XL/517/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
 
Tytuł Prymus Roku:
 • skierowany jest do absolwentów gminnych szkół podstawowych,
 • tytuł przysługuje za dwa różne osiągnięcia:
 • dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 5,40,
 • dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższy wynik z egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną, przy czym wynik ten nie może być niższy niż  90 % punktów możliwych do uzyskania,
Jeżeli obydwa osiągnięcia w szkole uzyskał ten sam uczeń, tytuł jest przyznawany tylko raz.
 • z wnioskiem o przyznanie tytułu występuje dyrektor szkoły (pobierz wniosek),
 • przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 1.000 zł.
 
Tytuł Super Talent Roku:
 • skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
 • przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:
- naukowej,
- sportowej,
- artystycznej;
 • z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),
 • do wniosku o przyznanie tytułu Super Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
 • Tytułem Super Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
 • na szczeblu międzynarodowym  lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce lub status laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.
 • Tytułem Super Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:
 • na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce.
§  Tytułem Super Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:
a)     zajęli co najmniej 4 miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
b)     miejsce na szczeblu wojewódzkim.
Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.
 • przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 800 zł.
 
Tytuł Talent Roku:
 • skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
 • przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:
- naukowej,
- sportowej,
- artystycznej;
 • z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),
 • do wniosku o przyznanie tytułu Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
 • Tytułem  Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
 • na szczeblu międzynarodowym  lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce lub status finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.
 • Tytułem Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:
  1. na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,
  2. na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce,
§  Tytułem Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:
 1. zajęli co najmniej 8 miejsce na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 2. zajęli co najmniej 6 miejsce na szczeblu wojewódzkim Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.
 
 • przyznanie tytułu Talent Roku wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 350 zł.
 
 
Ogólne informacje:
 
 1. Wszystkie wnioski należy składać do Burmistrza Nidzicy  za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego.
 
 1. We wniosku  należy wskazać tytuł o przyznanie, którego występuje wnioskodawca i określić kategorie, przy czym w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać tylko jednej tytuł Super Talent Roku lub Talent Roku
 
 1. Stypendia dla uczniów otrzymujących tytuł Prymus Roku i Super Talent Roku bądź tytuł Prymus Roku i Talent Roku są przyznawane niezależnie od siebie.
 
 1. Tytuł i stypendium przyznawane są za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.
 
 1. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem honorowego tytułu i stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest ograniczona wysokością zabezpieczonych w budżecie środków finansowych i jest uzależniona od uzyskanych osiągnięć.
 
 1. Burmistrz Nidzicy rozpatruje wnioski o stypendium w terminie do 30 września danego roku  kalendarzowego. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Nidzicy nie przysługują środki odwoławcze.
 
Uchwała Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
UCHWAŁA NR XLIII/542/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
 
 
 
____________________________________________
ARCHIWUM
____________________________________________
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1047/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 584/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku"(pobierz)
 
 
Uchwała Nr XXV/335/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku" (pobierz)
 
Uchwała program Prumys Roku - teks jednolity (pobierz)
 
___________________________________________________________________
 
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie tytułów Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
 
Lista uhonorowanych tytułami “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku 2018 Gminy Nidzica” (przejdź)
 
Tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Uchwała Nr LIII/742/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica “Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Uchwała  Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku" (pobierz)
 
Uchwała Nr XXI/335/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica "Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku” (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków o uhonorowanie uczniów tytułami Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku (pobierz)
 
Wzory wniosków o nadanie tytułu:
 
« powrót do poprzedniej strony