Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kierownictwo 6544
Struktura organizacyjna 3061
Dane adresowe 39080
Statut 6380
Regulamin organizacyjny 94256
Ochrona danych osobowych 4115
Deklaracja dostępności 2011
Poradnik interesanta 2194
Pomoc materialna 860
Stypendia socjalne 6432
Zasiłki losowe 3718
Wyprawka szkolna 7068
Darmowy podręcznik 3709
Prymus, Talent i Super Talent 7055
Ewidencje 781
Szkoły i placówki niepubliczne 3601
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 47717
Dzienny opiekun 826
Sieć szkolna i przedszkolna 3034
Dofinansowanie kształcenia młodocianych 6196
Dotacje 790
Placówki niepubliczne 8008
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 5222
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki 694
Przepisy 49012
Egzekucja administracyjna 4164
Opłaty za przedszkole 4562
Rekrutacja 694
Szkoły 10391
Przedszkola 11026
Pomoc zdrowotna 3407
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. 2650
Opieka stomatologiczna 467
Pożyczki ZFŚS 283
Pożyczki MKZP 261

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 26410
Regulamin naboru 15
Aktualne 26588
W toku 11128
Wyniki 77000
Zamówienia publiczne 138666
Aktualne 113268
W toku 91724
Wyniki 98899
Archiwalne 97472
Wyniki innych postępowań 95948
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 35378
Zamówienia poniżej 30.000 euro 16875
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto 8271
Przetargi 7074
Informacje nieudostępnione 8360
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 5723
Wyniki kontroli, raporty 4153
Archiwum BIP 0
Sprawozdania finansowe 969
2018 505
Jednostka obsługująca 1991
Jednostki obsługiwane 2006
2019 384
Jednostka obsługująca 1440
Jednostki obsługiwane 1631
2020 239
Jednostka obsługująca 807
Jednostki obsługiwane 746
2021 101
Jednostka obsługująca 317
Jednostki obsługiwane 332
Analizy i sprawozdania 2214
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 3808

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 401084
Redakcja biuletynu 1824
Mapa serwisu 2061
Statystyki 1941
Kontakt 8783