ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2024/2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 239.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ- formularz oferty (DOC, 197 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ- oświadczenie z art. 125 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ- oświadczenie z art. 117 (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ- wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ- wzór zobowiązania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ- oświadczenie o aktualnosci informacji (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ- oświadczenie o braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ- wykaz osób (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zał. nr 9 do SWZ- wykaz pojazdów (DOCX, 15.3 KiB)
 • Zał. nr 10 do SWZ- projekt umowy (PDF, 614.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia (PDF, 214.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 825.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 910.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców oraz jaj do 5 placówek oświatowych w okresie od VII do XII 2024 r. na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 158.3 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 37.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ (XLSX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - projekt umowy (PDF, 660.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 596.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 708 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-04 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno-wędliniarskich, mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od VII do XII 2024 r. na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 280 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 62.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ- wykaz asortymentu (XLS, 78 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - projekt umowy (DOC, 86.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 619.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 670.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 827.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-08 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa produktów mięsno-wędliniarskich i produktów mleczarskich do pięciu placówek oświatowych w okresie od I 2024 roku do VI 2024 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 203.6 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 40.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 434.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (XLS, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 660.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (PDF, 595.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 761.6 KiB)
 • Informacja o najkorzystniejszej ofercie (PDF, 963.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-06 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców oraz jaj do pięciu placówek światowych w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 170.6 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 232.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (XLS, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 657.6 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 574.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 757.2 KiB)
 • Informacja o najkorzystniejszej ofercie (PDF, 610.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-27 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców oraz jaj do pięciu placówek oświatowych w okresie od stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 169.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ODS, 7.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 232.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 657.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 693.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 597.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 59.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-28 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa ryb, mrożonek, mięsa i prod. mięsno- wędliniarskich, prod. mleczarskich oraz różnych prod. spożywczych do 5 placówek oświatowych w okresie od I 2024 do VI 2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 279.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 62.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ODS, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 583.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 660.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania dot. SWZ, zmiana SWZ (PDF, 666.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi po zmianach w SWZ (DOCX, 62.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ- wykaz asortymentu po zmianach w SWZ (PDF, 581.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 210.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 654.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. IV i V (PDF, 595.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. IV i V (PDF, 89.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 985.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 248 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 195 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (PDF, 613.1 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 568.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 799.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 926.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w okresie do lipca 2023 r. do grudnia 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 339.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 691.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (edytowaly) (ODS, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 652.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 568 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 745.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (PDF, 999.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-29 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 336.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOCX, 69.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 653.9 KiB)
 • Zmiana SWZ i zał. nr 9 do SWZ (PDF, 909.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 567.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 750.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 875.7 KiB)
 • SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 727.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji