ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-29 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 336.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 1 do SWZ (DOCX, 69.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 653.9 KiB)
 • Zmiana SWZ i zał. nr 9 do SWZ (PDF, 909.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 567.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 750.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 875.7 KiB)
 • SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 727.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2022/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 245 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. nr 1 do SWZ- formularz oferty (DOC, 197.5 KiB)
 • zał. nr 2 do SWZ- oświadczenie z art. 125 (DOCX, 17.7 KiB)
 • zał. nr 3 do SWZ- oświadczenie z art. 117 (DOCX, 15.2 KiB)
 • zał. nr 4 do SWZ- wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.1 KiB)
 • zał. nr 5 - wzór zobowiązania (DOCX, 14.5 KiB)
 • zał. nr 6 do SWZ- wykaz osób (DOCX, 16.4 KiB)
 • zał. nr 7 do SWZ- wykaz pojazdów (DOCX, 15.2 KiB)
 • zał. nr 8 do SWZ- oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 17.5 KiB)
 • zał. nr 9 do SWZ- oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 18.1 KiB)
 • zał. nr 10 do SWZ- projekt umowy (DOCX, 46.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia (PDF, 568.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 664.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 962.1 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 857.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II (DOCX, 21 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-23 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia pracowni robotyki/ matematyki Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 191.6 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 33.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 55.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 27.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOC, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 575.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13- 100 Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i II (PDF, 888.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 595 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ODT, 14.7 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 562.3 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 273.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 38.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 76.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (PDF, 451 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-21 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do pięciu placówek oświatowych w 2022 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 13.8 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOCX, 13 KiB)
 • Zmiana SWZ (PDF, 751.9 KiB)
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 33.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 26.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2022 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 23.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.5 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (DOCX, 13.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 293.6 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 56.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 49.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 28.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-22 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2022 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu cz. VI (DOCX, 13.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w I postępowaniu w części II i w części VI (DOCX, 20.5 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w cz. I,III, IV, V, VII (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 18.2 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (DOCX, 14 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 350.9 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy z formularzami cenowymi (DOCX, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 26.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2021/2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 51 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 189.7 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ- formularz oferty (DOC, 189.5 KiB)
 • Zał.nr 2 do SWZ- oświadczenie z art. 125 (DOCX, 17.4 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ- oświadczenie z art. 117 (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SWZ- wzór pełnomocnictwa (DOCX, 16.1 KiB)
 • Zał. nr 5- wzór zobowiązania (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ- wykaz osób (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ- wykaz pojazdów (DOCX, 15.2 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ- oświadczenie o aktualnosci informacji (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zał. nr 9 do SWZ- oświadczenie o braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 18 KiB)
 • Zał. nr 10 do SWZ- projekt umowy (PDF, 605.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 145 KiB)
 • SIWZ (DOC, 247 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 282 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2020/2021 (DOC, 60 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2020 roku na terenie miasta Nidzica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 164 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 55.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik do SIWZ (DOC, 556.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (XLS, 115.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia (DOC, 87.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.5 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji