ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostepności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
 
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bipcuw.nidzica.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patrycja Moszczyńska
 • E-mail:
 • Telefon: 896252457
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Adres: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
 • E-mail:
 • Telefon: 896252457
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy znajduje się na II piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5
- 5 wejść do budynku:
 • główne wejście schody od strony ul. Kolejowej
 • trzy wejścia od  strony parkingu MOPS, w jednym z nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z windą, w dwóch pozostałych  schody
 • jedno wejście ze schodami od strony ul. Kościuszki
- szerokość korytarza umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 
- na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem
- CUW w Nidzicy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
ani  możliwości skorzystania z usługi tłumacza on- line
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
- w przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na
II piętrze budynku w tymczasowym  punkcie obsługi klienta znajdującym się przed wejściem
do biura.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 12:08:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 12:09:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29 11:34:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »