ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kierownictwo 4741
Struktura organizacyjna 1974
Dane adresowe 34116
Statut 4864
Regulamin organizacyjny 85300
Ochrona danych osobowych 2644
Deklaracja dostępności 534
Poradnik interesanta 1655
Pomoc materialna 619
Stypendia socjalne 4660
Zasiłki losowe 2503
Wyprawka szkolna 5218
Darmowy podręcznik 2646
Prymus, Talent i Super Talent 4922
Ewidencje 569
Szkoły i placówki niepubliczne 2618
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 43051
Dzienny opiekun 110
Sieć szkolna i przedszkolna 2043
Dofinansowanie kształcenia młodocianych 4055
Dotacje 551
Placówki niepubliczne 5388
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 3630
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki 487
Przepisy 44854
Egzekucja administracyjna 2863
Opłaty za przedszkole 3160
Rekrutacja 480
Szkoły 7478
Przedszkola 7948
Pomoc zdrowotna 2500
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. 1656

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 17901
Regulamin naboru 15
Aktualne 22028
W toku 8097
Wyniki 54954
Zamówienia publiczne 103848
Aktualne 84708
W toku 66184
Wyniki 71886
Archiwalne 70148
Wyniki innych postępowań 69505
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 31522
Zamówienia poniżej 30.000 euro 12794
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto 2994
Informacje nieudostępnione 6194
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 4245
Wyniki kontroli, raporty 2785
Archiwum BIP 0
Sprawozdania finansowe 582
2018 304
Jednostka obsługująca 1308
Jednostki obsługiwane 1295
2019 195
Jednostka obsługująca 752
Jednostki obsługiwane 860
2020 53
Jednostka obsługująca 181
Jednostki obsługiwane 157
Analizy i sprawozdania 1279
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 2590

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 315657
Redakcja biuletynu 1391
Mapa serwisu 1585
Statystyki 1493
Kontakt 6341
« powrót do poprzedniej strony