ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kierownictwo 5562
Struktura organizacyjna 2427
Dane adresowe 36295
Statut 5544
Regulamin organizacyjny 89170
Ochrona danych osobowych 3185
Deklaracja dostępności 1174
Poradnik interesanta 1895
Pomoc materialna 724
Stypendia socjalne 5449
Zasiłki losowe 3021
Wyprawka szkolna 6079
Darmowy podręcznik 3144
Prymus, Talent i Super Talent 5805
Ewidencje 657
Szkoły i placówki niepubliczne 3011
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 45069
Dzienny opiekun 368
Sieć szkolna i przedszkolna 2475
Dofinansowanie kształcenia młodocianych 4997
Dotacje 660
Placówki niepubliczne 6536
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie 4358
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki 568
Przepisy 46681
Egzekucja administracyjna 3426
Opłaty za przedszkole 3741
Rekrutacja 555
Szkoły 8983
Przedszkola 9425
Pomoc zdrowotna 2877
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. 2041
Opieka stomatologiczna 105
Szkoły wiejskie 90

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o naborze 21958
Regulamin naboru 15
Aktualne 24220
W toku 9534
Wyniki 65092
Zamówienia publiczne 118755
Aktualne 96781
W toku 77389
Wyniki 83386
Archiwalne 82126
Wyniki innych postępowań 80857
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 33037
Zamówienia poniżej 30.000 euro 14893
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto 5295
Przetargi 3240
Informacje nieudostępnione 7143
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 4849
Wyniki kontroli, raporty 3361
Archiwum BIP 0
Sprawozdania finansowe 744
2018 389
Jednostka obsługująca 1590
Jednostki obsługiwane 1596
2019 268
Jednostka obsługująca 1025
Jednostki obsługiwane 1149
2020 131
Jednostka obsługująca 449
Jednostki obsługiwane 385
2021 9
Jednostka obsługująca 22
Jednostki obsługiwane 21
Analizy i sprawozdania 1645
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 3102

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 353240
Redakcja biuletynu 1580
Mapa serwisu 1862
Statystyki 1678
Kontakt 7355
« powrót do poprzedniej strony