ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Darmowy podręcznik

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
 1. Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2021r., poz.1930 z późn. zm.); (pobierz) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z  dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r, poz. 716); (pobierz)
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 611). (pobierz)
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021r., poz. 1915) (pobierz)
 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramach planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej, uwzględniając co najmniej trzyletni okres używania tych podręczników lub materiałów.
 
 
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
 i materiały ćwiczeniowe przysługuje uczniom:
a)      klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz
b)      niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(przysługuje uczniom uczącym się w wyżej wymienionych klasach):
§     niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim;
§   niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
§      niesłyszących;
§      słabosłyszących;
§  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ), zwanej dalej „ustawą”;
§  słabowidzących, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 2 ustawy;
§  niewidomych, o których mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy;
§  niewidomych, o których mowa w art. 55 pkt 3 ustawy.
 
            Na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu o dotację celową w 2022 roku mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III,VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 albo 2021 roku, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
Maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wynoszą: :
 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – które w przypadku klas I–III wynosi 90 zł na ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne, które wynoszą:
a)      168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b)      216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c)      300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.
 
Kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynoszą:
1. klasa I – III szkoły podstawowej do wysokości 50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe
2. klasa IV-VIII szkoły podstawowej do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe
 W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji celowej są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia. Wskaźniki zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018, poz. 611).
 
Harmonogram udzielania dotacji w roku 2022
Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy w terminie do:
 • dnia 3 czerwca- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja ;
 • dnia 8 sierpnia- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 6 maja do dnia 12 lipca;
 • dnia 14 października- w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia
  15 września.
Informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazywane przez dyrektora szkoły jednostce samorządu terytorialnego powinny być sporządzane na formularzach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Moszczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 15:05:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 15:09:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05 13:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »