ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-03 14:50:14 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Adres skrzynki: /zoois_nidzica

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Nidzicy pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*
*Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Kodeks postępowania administracyjnego.
W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
• bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
• bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:
• instrukcje użytkownika ePUAP
• formularz zakładania nowego konta
• Profil Zaufany
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy :
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, DOCX, ODS, ODT, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, RTF, GIF, TIF, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.
« powrót do poprzedniej strony